โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จังหวัดราชบุรี
วันที่ 21 เมษายน 2024 2:20 AM
b-school04
logo-cโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » กลุ่มงานทันตกรรม นำโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงได้ทำการตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน

กลุ่มงานทันตกรรม นำโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงได้ทำการตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน

อัพเดทวันที่ 29 พฤศจิกายน 2020 เข้าดู 328 ครั้ง

กลุ่มงานทันตกรรม นำโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงได้ทำการตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน

กลุ่มงานทันตกรรม เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนบ้านหนองกะเรียน ได้ให้ความร่วมมือกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ได้มาทำการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานทันตกรรม

งานทันตกรรม

งานทันตกรรม

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด