โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จังหวัดราชบุรี
วันที่ 17 เมษายน 2024 10:11 PM
b-school04
logo-cโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
หน้าหลัก » นานาสาระ » ความดันโลหิตสูง อะไรคือสาเหตุของความดันโลหิตสูงที่รักษายาก อธิบายได้ ดังนี้

ความดันโลหิตสูง อะไรคือสาเหตุของความดันโลหิตสูงที่รักษายาก อธิบายได้ ดังนี้

อัพเดทวันที่ 9 ตุลาคม 2021 เข้าดู 154 ครั้ง

ความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิต สำหรับโรคความดันโลหิตสูงขั้นพื้นฐาน ทุกคนรู้ดีว่าจำเป็นต้องควบคุม โดยการใช้ยาลดความดันโลหิต แต่ในชีวิตจริงมีผู้ป่วยจำนวนมาก ต้องมีปรากฏอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว แม้ตัวเองมียาความดันโลหิตที่เหมาะสม ได้แก่ ยาลดความดันโลหิต ในกว่าสามชนิด และมีการขับปัสสาวะ แต่BP ยังคงเป็นเรื่องยากที่จะควบคุม

ในความเป็นจริงนี้ ยังเป็นที่รู้จักกันเป็นความดันโลหิตสูง แต่ถ้าคุณต้องการให้ทุกคนที่มีประสิทธิภาพ สำหรับความดันโลหิตสูง คุณต้องศึกษาสาเหตุของความดันโลหิตสูง อะไรคือสาเหตุของความดันโลหิตสูงที่รักษายาก อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ ไลฟ์สไตล์ไม่ดีขึ้น ความดันโลหิตสูงเป็นโรคเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์

การใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ จะไม่เพียงทำให้เกิดความดันโลหิตสูงเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพของยาลดความดันโลหิตอีกด้วย ทำให้ควบคุมความดันโลหิตได้ยาก สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงที่ดื้อยา ดูเหมือนจะมีสุขภาพที่ดีในการดำเนินชีวิต ได้แก่ การไม่อดอาหาร การอดนอนเป็นเวลานาน ความกดดันมากเกินไป แอลกอฮอล์ และบุหรี่อย่างต่อเนื่อง เช่น การขาดการออกกำลังกาย และการมีน้ำหนักเกิน

ยาลดความดันโลหิตถูกรบกวนจากยาตัวอื่น เมื่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีการใช้ยาลดความดันโล

ความดันโลหิตสูง

หิต ถ้าพวกเขายังใช้ยาเสพติดอื่นๆ บางที่ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น และยุ่งเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการลดความดันโลหิต ยาเสพติดมันเป็นจริงที่สำคัญปัจจัยที่ซ่อนอยู่ ที่ทำให้ยากที่จะควบคุมความดันโลหิต

เช่น ยาแก้อักเสบ และยาแก้ปวดทั่วไป ยาคุมกำเนิด ยากลูโคคอร์ติคอยด์ เพรดนิโซน เป็นต้น อาจทำให้เกิ

ดการกักเก็บน้ำ และโซเดียมนำไปสู่ภาวะความดันโลหิตสูง ยาแก้ปวดต้านการอักเสบสเตียรอยด์ มากกว่ายาจะใช้ยาลดความดันโลหิตในประสิทธิภาพ ในการสร้างการรบกวน เพื่อให้ความดันโลหิตควบคุมได้ยาก

ความต้านทานต่ออินซูลิน การดื้อต่ออินซูลิน สามารถกล่าวได้ว่า เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ผู้ป่วยโรคอ้วน และโรคเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูงที่รักษายาก จากการวิจัยทางการแพทย์ สำหรับคนอ้วนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ที่รักษาไม่หาย ความดันโลหิตของพวกเขาจะลดลงอย่างมาก ตราบเท่าที่น้ำหนักลดลง 5 กิโลกรัม

ความจุเกินพิกัด ปริมาณที่มากเกินไป โซเดียมความเสียหายของไต โรคเบาหวาน โรคอ้วน และภาวะไตเรื้อรัง คือบางส่วนของเงื่อนไข ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความจุเกิน จะทำให้ปริมาณเลือดในร่างกายเพิ่มขึ้น ทำให้ความดันโลหิตของผู้ป่วย ยังคงสูงขึ้นหลอดเลือดจะถูกทำลาย และประสิทธิภาพของยาลดความดันโลหิต จะได้รับผลกระทบซึ่งทำให้ควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยได้ยาก

ยาลดความดันที่ใช้ทางคลินิก และการรักษาด้วยการรวมกัน ควรจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ของผู้ป่วยที่แตกต่างกัน กลไกการลดความดันโลหิตของยาเสพติด สำหรับการรักษาด้วยการรวมกัน หากแผนการรักษาแบบรวมไม่สมเหตุสมผลยาลดความดันโลหิตบางชนิด มีปริมาณน้อยเกินไป หรือไม่ใช้ยาขับปัสสาวะในแผนการใช้ยาร่วมกัน จะไม่เพียงส่งผลต่อผลการรักษาเท่านั้น

ในขณะเดียวกัน ก็ยังสามารถนำไปสู่ผลข้างเคียงที่เพิ่มขึ้นของยา ทำให้ร่างกายของผู้ป่วย ไม่สามารถทนต่อยาได้ ซึ่งทำให้ยากต่อการเข้าถึงระดับความดันโลหิตเป้าหมาย ความดันโลหิตสูงรอง เรียกว่า ความดันโลหิตสูงที่เกิดจากโรคอื่นๆ เช่น โรคไตเรื้อรัง หลอดเลือดแดงไตตีบ โรคอัลดอสเตอโรน ฯลฯ อาจทำให้เกิด ความดันโลหิตสูง

สาเหตุความดันโลหิตสูงรอง เป็นเรื่องยากที่จะควบคุม เนื่องจากสาเหตุไม่ได้กำหนดเป้าหมายการรักษา ที่มีประสิทธิภาพเป็นผล ปรากฏเป็นความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงต้านทาน หากคุณพบว่าความดันโลหิตสูงของตัวเองควบคุมได้ยาก คุณต้องตรวจสอบ 6 ปัจจัยข้างต้น เพื่อหาสาเหตุให้ทันเวลา และทำการรักษาตามเป้าหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงความดันโลหิตสูง จะทำลายอวัยวะเป้าหมาย และทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน

วิธีการรักษาความดันโลหิตสูงทนไฟ วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาความดันโลหิตสูงทนไฟ คือการใช้การบำบัดด้วยระบบ ซึ่งรวมถึงขั้นตอนต่อไปนี้ วินิจฉัยภาวะความดันโลหิตสูงทนไฟ ควรวัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง โดยการใช้ยาตามใบสั่งแพทย์และขจัดผลกระทบของความดันโลหิตสูงของทางการแพทย์ หมายถึง ความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ ที่เกิดจากความวิตกกังวลของผู้ป่วยในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าว

ผู้ป่วยยังสามารถเลือกใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ สำหรับการวัดความดันโลหิตแบบผู้ป่วยนอกได้ แต่ผู้ป่วยต้องสวมอุปกรณ์ ร่วมกับพวกเขาเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจสอบว่าผู้ป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือไม่ เป็นสิ่งสำคัญมากที่แพทย์จะต้องตรวจสอบว่าผู้ป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือไม่ เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของความดันโลหิตสูงที่ทนไฟ

สาเหตุนี้เกิดจากผู้ป่วย แพทย์ หรือทั้งสองอย่าง สาเหตุรวมถึง ปริมาณและระยะเวลาของยาซับซ้อนเกินไป การสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยไม่ดี การศึกษาผู้ป่วยไม่เพียงพอ มีความจำหรือปัญหาทางจิต เป็นต้น ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ต้องการยาสองตัว หรือมากกว่าเพื่อควบคุมความดันโลหิต นอกจากนี้ ผู้ป่วยจำนวนมากยังต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคอื่นๆ ที่ต้องใช้ยา เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจ

ปริมาณที่สูงมักทำให้ผู้ป่วยพลาดยาอย่างน้อยหนึ่งตัว เมื่อมีการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ไม่เพียงพอ สถานการณ์อาจเลวร้ายลง ผู้ป่วยบางรายอาจมีความจำ หรือปัญหาทางจิตที่ทำให้เข้าใจใบสั่งยาได้ยาก ในกรณีนี้ อาจจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับครอบครัวของผู้ป่วย หรือเจ้าหน้าที่พยาบาลเพิ่มเติม เกี่ยวกับแผนการรักษา

ต้นทุนยา อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่ปฏิบัติตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผู้ป่วยต้องใช้ยาใหม่หรือยาหลายตัว เงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรือแผนประกัน อาจช่วยปรับปรุงสถานการณ์นี้ได้ในระดับหนึ่ง

 

 

 

 

บทความที่น่าสนใจ : ไมเกรน อาการทางคลินิกของไมเกรนประเภทหลัก อธิบายได้ ดังนี้

นานาสาระ ล่าสุด