โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จังหวัดราชบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2024 4:32 AM
b-school04
logo-cโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
หน้าหลัก » นานาสาระ » หน้าที่ ของการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจคืออะไร สามารถช่วยเรื่องอะไรได้บ้าง?

หน้าที่ ของการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจคืออะไร สามารถช่วยเรื่องอะไรได้บ้าง?

อัพเดทวันที่ 8 กรกฎาคม 2021 เข้าดู 198 ครั้ง

หน้าที่

หน้าที่ หากคุณรู้สึกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ เมื่อคุณไปโรงพยาบาล เพื่อลงทะเบียนขอคำปรึกษาผู้ป่วยนอก นอกเหนือไปจากการปรึกษาช่องปาก หรือการตรวจคนไข้ แพทย์อาจจัดให้มีการตรวจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจในทันที เพื่อยืนยันเบื้องต้นว่ากระแสที่เกิดขึ้น จากหัวใจในระหว่างแต่ละครั้ง การเต้นของหัวใจของวัตถุ ความเข้มและทิศทาง บันทึกวิถีปัจจุบันผ่านแต่ละอิเล็กโทรด ผ่านเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ที่สามารถบันทึกวิถีปัจจุบัน ของอิเล็กโทรด แล้วสังเกตว่าวิถีปัจจุบันเหล่านี้ เป็นปกติหรือไม่

ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นปกติ ทำไมคุณยังรู้สึกไม่สบายหัวใจ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบสถิต เป็นพื้นฐานการวินิจฉัยเบื้องต้น สำหรับการตรวจว่าหัวใจแข็งแรงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม มักมีปฏิกิริยาของผู้ป่วย แม้ว่าผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จะไม่มีปัญหาอะไร แต่ฉันก็ยังรู้สึกว่าหัวใจผิดปกติ และความรู้สึกไม่สบายก็ไม่ดีขึ้น ปัญหาอยู่ตรงไหน

หน้าที่ ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจคืออะไร มาพูดถึงฟังก์ชันการตรวจจับ ของการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจกันก่อน คลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วนใหญ่ จะดูที่สัญญาณไฟฟ้า ที่ดำเนินการโดยหัวใจ จากผลการตรวจ คุณสามารถสังเกต การเปลี่ยนแปลงของการเต้นของหัวใจ และทำนายว่าโครงสร้าง และการทำงานของหัวใจผิดปกติหรือไม่

1. ตรวจสอบปัญหาการเต้นของหัวใจ จากคลื่นไฟฟ้าหัวใจจะเห็นได้ว่า การเต้นของหัวใจเป็นปกติหรือไม่ และการเต้นนั้นมีรูปแบบพิเศษ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ สะท้อนถึงปัญหาต่างๆ เช่นอุปสรรคในการนำไฟฟ้า หรือความล้มเหลว ในการนำไฟฟ้าตามเส้นทางปกติ

2. ตรวจสอบโครงสร้าง และหน้าที่ของหัวใจ ตัวอย่างเช่น ภาวะหัวใจขาดออกซิเจนทั่วไป กล่าวคือการเปลี่ยนแปลง ในเนื้อเยื่อหัวใจ ทำให้เกิดวิธีการปลดปล่อย ที่แตกต่างกัน และยังสามารถพบรูปคลื่นที่ผิดปกติในการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งสามารถใช้ตรวจหาลักษณะต่างๆ ของหัวใจได้ เช่นภาวะหัวใจห้องบน หรือโพรงหัวใจโตมากเกินไป หลอดเลือดหัวใจตีบไม่เพียงพอ อิเล็กโทรไลต์เมตาบอลิซึมไม่สมดุลเป็นต้น

นอกจากนี้ ปัญหาอื่นๆ ของระบบอวัยวะ เช่นโรคปอด และโรคเมตาบอลิซึม ฯลฯ อาจถูกสะท้อนให้เห็น ในการเปลี่ยนแปลง ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 50 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบคงที่ ไม่สามารถตรวจพบได้ ด้วยการตรวจ การบันทึก คลื่นไฟฟ้าหัวใจเพียงครั้งเดียว

อย่างไรก็ตาม การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ในระหว่างการตรวจสุขภาพ มักเรียกกันว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพัก เป็นการตรวจแบบทันทีก และระยะสั้น ผลที่ได้คือภาพสะท้อนของสภาพ ในขณะที่ทำการตรวจ ถ้าความรุนแรงของโรคหัวใจ ในบางครั้งมีทั้งดีและไม่ดี อาจไม่ปรากฏให้เห็น ในขณะตรวจ

ตัวอย่างเช่นมากกว่า 50เปอร์เซ็นต์ ของการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบสถิตของผู้ป่วย ที่มีอาการเจ็บหน้าอก ที่คงที่เป็นปกติ และผู้ป่วยจำนวนน้อย ที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตาย ก็แสดงการตอบสนอง ของการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจตามปกติ ดังนั้นพวกเขา จึงคิดว่าภาวะหัวใจเป็นปกติ แต่ผลที่ได้คือโรคหัวใจขั้นรุนแรง เช่นกล้ามเนื้อหัวใจตายได้เกิดขึ้น

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบสถิต ตรวจไม่พบโรคหัวใจ 2 ประเภท อันที่จริงมีโรคหัวใจสองชนิด ที่อาจตรวจไม่พบ โดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบสถิต

1. โรคหัวใจ พาร็อกซีสมอล ตัวอย่างเช่น พาร็อกซีสมอล supraventricular หัวใจเต้นเร็ว คือเมื่อการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น อย่างกะทันหันเหนือขีดจำกัด ของการเต้นของหัวใจปกติ อันเนื่องมาจากสาเหตุเช่น มีไข้ ท้องเสีย หงุดหงิด ฯลฯ มักจะสูงถึง 200 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ไม่เสถียร เนื่องจากการอุดตัน ของหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างรุนแรง ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอก ที่อาจใช้เวลา 20 นาที หรือครึ่งชั่วโมง มักจะบรรเทาอาการ หรือหยุดการโจมตี ในระหว่างการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพียงครั้งเดียว ซึ่งไม่สามารถตรวจพบในการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจความผิดปกติ

2. ความผิดปกติของโครงสร้างของโรคหัวใจ ผู้ป่วยบางรายที่เป็นโรคหัวใจ เช่นโรคลิ้นหัวใจ หัวใจโตมักรู้สึกแน่นหน้าอก ในกรณีที่รุนแรง จะมีอาการหายใจลำบาก หลังจากทำกิจกรรมเพียงเล็กน้อย แต่ก็มักเกิดขึ้นในช่วง การตรวจการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบสถิต ปฏิกิริยาเป็นปกติ

 

 

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ >> โรคจิตเภท การแยกความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของอาการผู้ป่วยทางจิต

นานาสาระ ล่าสุด