โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จังหวัดราชบุรี
วันที่ 21 เมษายน 2024 3:58 AM
b-school04
logo-cโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
หน้าหลัก » คลิปกิจกรรม » แห่เทียนโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อ.จอมบึง

แห่เทียนโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อ.จอมบึง

อัพเดทวันที่ 24 มิถุนายน 2020 เข้าดู 330 ครั้ง

แห่เทียนปี 2561 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน อ.จอมบึง

แห่เทียนปี 2561วัดหนองนกกะเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามประเพณีปีนี้โรงเรียนถวายต้นเทียนพร้อมพุ่มตังจากผู้ปกครองและปัจจัย 2 วัด วัดแรก วัดหนองนกกะเรียน

คลิปกิจกรรม ล่าสุด