โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จังหวัดราชบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2024 4:10 AM
b-school04
logo-cโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการโรงเรียนเข้มแข็ง

โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการโรงเรียนเข้มแข็ง

อัพเดทวันที่ 27 พฤศจิกายน 2020 เข้าดู 44 ครั้ง

โครงการอบรม ทางโรงเรียนได้จัดโครงการเชิงปฏิบัติการโรงเรียนเข้มแข็ง

โครงการอบรม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน ได้รับเข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนเข้มแข็ง” ภายใต้โครงการ”ตำรวจประสานโรงเรียน”(๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน) สภ.จอมบึงร่วมกับภาคีเครือข่าย. สพป/สพม และยังมีโรงเรียนอีก 3 แห่งได้เข้าร่วมโครงนี้ด้วย

โครงการอบรม

โครงการอบรม

โครงการ

โครงการ

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด